1- SÖZLESMENIN TARAFLARI

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan Sultan Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Ltd. Şti.
Web Adresi www.sultanballoons.com
E-posta Adresi info@sultanballoons.com
Telefon +90 384 353 53 91
Faks +90 384 353 50 78

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı .................
Teslimat Adresi .................
Telefon .................
E-posta .................

2- KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı’nın , aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3- MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Adı .................
Ürünün Markası .................
Ürünün Miktarı/Adedi XX
Ürünün Fiyatı XXX TL
Ürünün Vergisi XXX TL
Ürünün Özellikleri .................
Açıklama Adet KDV Dahil Tutar İndirim Tutarı Toplam Tutar
................. XX XXX TL XXX TL XXX TL
Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri XXX TL
Ödeme Şekli .................
Toplam (KDV Dahil) XXX TL

4- MAL VE HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

5- MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ

Balon uçuşu kullanımı, balon uçuşu bedelinin balon firmasının hesabına geçmesinden sonra tarafların anlaşma sağladığı tarihte yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir.

Balon uçuşu, balon firmasının o günün hava şartlarına bağlı olarak seçeceği kalkış alanı kullanılarak başlatılır.

6- ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, PayPal, EFT veya havale yöntemlerinden biri kullanılarak yapılabilir.

7- CAYMA HAKKI

Tüketici; balon uçuşuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hiçbir gerekçe göstermeksizin uçuştan önceki 48 saate kadar ki süreçte yazılı olarak balon firmasına bildirmek ve yazılı teyidi almak kaydıyla cayma hakkına sahiptir.

9- GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

10. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Balon Firmasının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili satıcı ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda, hukuki yollara başvurabileceklerdir. Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

11. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

"Tüm bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir." İlgili yönetmeliğin 5. Maddesinin 3.fıkrası gereği bu eklemenin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.