Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri veya bilgilerini kayıt ettikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Mesafeli Tur Satış Sözleşmesi

SULTAN BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REK.LTD.ŞTİ. ile ALICI (Müşteri) arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Is bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptı, aşaıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

I – TARAFLAR

1-SATICI

2-ALICI

Tüm üyeler: SULTAN BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REK.LTD.ŞTİ. Firmasının e-ticaret mağazası www.sultanballoons.com üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

II – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.sultanballoons.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini ( eticaret )yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına ( eticaret sitesinde ) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.sultanballoons.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

III – ÖDEMELER

IV– CAYMA HAKKI

İPTAL – DEVİR – İADE – DEĞİŞİKLİKLER

 1. SULTAN BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REK.LTD.ŞTİ. gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve bunlar gibi nedenlerden ötürü balon uçuşunun başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler ile gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen balon uçuşunu iptal edebilir. Bu durumda tüketiciye ödediği kadar tutar iade edilir başka bir tazminat hakkı yoktur.
 2. SULTAN BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REK.LTD.ŞTİ. balon uçuşunun başlamasından 48 saat öncesine kadar iptal veya değişiklik talebinde bunulabilir. Değişiklik talebi müsaitlik çerçevesinde onaylanır. İptal talebi yapılmışta tüketiciye ödediği kadar tutar iade edilir.
 3. ALICI balon uçuşunun başlamasından 48 saat öncesine kadar uçuş hakkını istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
 4. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan ile gelen ALICI lar balon uçuşuna katılamaz.

V – GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI balon uçuşunu herhangi bir sebeple terk etmesi halinde hizmeti alıp kullanmış addolunur.
 2. Sözleşmeye konu balon uçuşuna katılan ALICI(lar), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri ALICI(lar) nin bu sözleşmeyi okuyup rezervasyon yapması veya satın alması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Nevşehir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 4. ALICI balonun uçuş süresince sepette ayakta durabilecek güçte olduğunu kabul etmiş olur. Ancak aşağıdaki koşullara sahip olan kişilerin uçmaları tehlikeli olabilir, sağlıkla ilgili maddeler de doktorlarına danışmaları gerekmektedir.
  • Kırılgan kemik yapısına sahip kişiler
  • Koltuk deneğini desteğine ihtiyaç duyanlar
  • Yakın bir zamanda ameliyat geçirmiş kişiler
  • Kalça, boyun veya bel bölgesinde şiddetli ağrıları olanlar
  • Hamile olanlar ya da hamilelik şüphesi taşıyanlar
  • Zihinsel ve Bedensel engelli kişiler
  • 6-16 yaş altı ebeveynsiz kişiler
  • 6 yaş altı çocuklar
  • Refakatçi eşliğinde olmayan görme, konuşma ve/veya işitme engelliler
 5. Balon uçuşu satın almış ALICI'nın ağırlığının 100kg üzerinde olması durumunda balon firması tüketiciden ek ücret talep etme hakkına sahiptir.
 6. SULTAN BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REK.LTD.ŞTİ. , ALICININ seçtiği balon uçuşunu internet sitesinde ilan ettiği şartları sözleşmedeki genel hükümlere bağlı kalarak vermek zorundadır.
 7. SULTAN BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REK.LTD.ŞTİ. gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı balon uçuşunu başlangıcından önce iptal edebilir. ALICI bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumdu tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu iadede tenzil edilir.
 8. Balon uçuşunun ifasından sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SULTAN BALONCULUK HAVACILIK TURİZM REK.LTD.ŞTİ.' na ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.
 9. ALICI uçuşu talep ettiği tarihten önceki gün local saatlerde ( 09.00-17.00 mesai saatleri içerisinde) kendi alınış saatinin ve yerinin teyidi için balon firması ile mail yada telefon vasıtasıyla iletişime geçmek yükümlülüğündedir.
 10. Bu Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı yasa, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye'nin dâhil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile Uluslararası kabul görülen hükümler tatbik olunacaktır.