Balon Firması gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve bunlar gibi nedenlerden ötürü balon uçuşunun başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler ile gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen balon uçuşunu  iptal edebilir. Bu durumda tüketiciye ödediği kadar tutar iade edilir başka bir tazminat hakkı yoktur.

Tüketici balon uçuşunun başlamasından 48 saat  öncesine kadar   iptal  veya değişiklik talebinde bunulabilir. Değişiklik talebi müsaitlik çerçevesinde onaylanır. İptal talebi yapılmışta tüketiciye ödediği kadar tutar iade edilir.

Tüketici balon uçuşunun başlamasından 48 saat öncesine kadar uçuş hakkını istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan ile gelen tüketici ler balon uçuşuna katılamaz. Bu durumdan doğan bir tazminat hakkı yoktur.